* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .co.uk, .net, .org, .info, .eu, .me, .org.uk, .de, .be, .es, .fr, .us, .uk